Розв’язок задачі з Абрамова №257б

Розв’язок задачі з Абрамова №257б

Всі умови | Умова: Дано символи s1, s2, ... Відомо, що символ s1 відрізняється від знаку оклику і що серед s2, s3,. .. є принаймні один знак оклику. Нехай s1, ..., sn - символи даної послідовності, що передували першому знаку оклику (n наперед невідоме). З'ясувати, чи входить в послідовність s1, ..., sn буква ю. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №257)

Лис17

Розв’язок задачі з Абрамова №201д

Розв’язок задачі з Абрамова №201д

Всі умови | Умова: Дано натуральне число n, дійсні числа a1, ... , an. Отримати: min (a2, a4, ...) + max (a1, a3, ...); (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №201)

Лис17

Розв’язок задачі з Абрамова №138

Розв’язок задачі з Абрамова №138

Всі умови | Умова: Дано дійсні числа a1, ... , a70. Отримати (вивести) послідовність a 2, a3, ... , a70, a1. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №138)

Лис16

Розв’язок задачі з Абрамова №137б

Розв’язок задачі з Абрамова №137б

Всі умови | Умова: Дано натуральне число n, дійсні числа a1, ..., an. Обчислити: a1 ^ 2, a1 * a2, a1 * a3, ... , A1 * an; (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №137)

Лис16

Розв’язок задачі з Абрамова №335а

Розв’язок задачі з Абрамова №335а

Всі умови | Умова: Дано натуральне число n. Обрахувати... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №335)

Лис15

Розв’язок задачі з Абрамова №11б

Розв’язок задачі з Абрамова №11б

Всі умови | Умова: Дано дійсні числа x, y, x. Обрахувати a, b, якщо... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №11)

Лис12

Розв’язок задачі з Абрамова №58б

Розв’язок задачі з Абрамова №58б

Всі умови | Умова: Дано дійсне число a. Функція f(x), графіки якої представлений на мал. 1, a - 1, г, обчислити f(a). (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №58)

Лис06

Розв’язок задачі з Абрамова №366.2

Розв’язок задачі з Абрамова №366.2

Всі умови | Умова: Дано символи a1, ..., a10, натуральне число n, символи s1, ..., sn. Як і в попередній задачі, будемо розглядати слова, що входять до послідовності s1, ..., sn, як і раніше вважаючи, що кількість символів в кожному слові не більше 15. будемо також вважати, що серед символів a1, ..., a10 немає пробілів, і тому послідовність a1, ..., a10 можна розглядатися як одне слово. У словах можуть зустрітися помилка - замінена одна літера. Потрібно знайти в s1, ..., sn всі слова, з яких могло б вийти a1, ..., a10 в результаті однієї помилки. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №366)

Лис04

1 2 3 4 5 6 24