Задачі на C++

Розв’язок задачі з Абрамова №156б

Розв’язок задачі з Абрамова №156б

Всі умови | Умова: Дано натуральне число n, дійсні числа x1, K, xn (n ≥ 3). Обчислити: (x1 + x2 + x3) x2 + (x2 + x3 + x4) x3 + ... + (xn-2 + xn-1 + xn) xn-1. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №156)

Жов31

Розв’язок задачі з Абрамова №379в

Розв’язок задачі з Абрамова №379в

Всі умови | Умова: Дана дійсна матриця розміру m × n. визначити числа b1, ..., bm, рівні відповідно найменшим значенням елементів рядків. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №379)

Жов23

Розв’язок задачі з Абрамова №755а

Всі умови | Умова:Дано дійсні числа х, ε (х ≠ 0, ε> 0). обчислити з точністю ε *): (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №755)

Жов13

Розв’язок задачі з Абрамова №145а

Розв’язок задачі з Абрамова №145а

Всі умови | Умова:Послідовність x1, x2, ... утворена за законом ... Отримати x1, x2, ..., x20. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №145)

Жов13

Розв’язок задачі з Абрамова №78д

Розв’язок задачі з Абрамова №78д

Всі умови | Умова:Дано дійсне число a, натуральне число n. Обчислити: (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №78)

Жов08

Розв’язок задачі з Абрамова №373б

Розв’язок задачі з Абрамова №373б

Всі умови | Умова: Дано натуральне число n та дійсну матрицю розміром n × 9. Знайти середнє арифметичне кожного із стовпців, які мають парні номери. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №372)

Жов07

Розв’язок задачі з Абрамова №77д

Розв’язок задачі з Абрамова №77д

Всі умови | Умова: Дано натуральне число n, обрахувати... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №77)

Вер28

Розв’язок задачі з Абрамова №77б

Розв’язок задачі з Абрамова №77б

Всі умови | Умова: Дано натуральне число n, обрахувати... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №77)

Вер28

1 2 3