Задачі на Pascal

Розв’язок задачі з Абрамова №460а

Розв’язок задачі з Абрамова №460а

Всі умови | Умова: Скласти процедуру обчислення значення цілого числа із заданої стрічки символів, що є записом цього числа в десятковій системі числення. У цій та наступних завданнях цього параграфа вимагається скласти окремі процедури, не включаючи їх у будь-які програми. На практиці ці процедури можуть виявитися корисними в цілому ряді програм. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №460)

Лис24

Розв’язок задачі з Абрамова №327

Розв’язок задачі з Абрамова №327

Всі умови | Умова: Дано натуральні числа a, b (a ≤ b). Отримати всі прості числа p, що задовольняють нерівностям a ≤ p ≤ b. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №327)

Лис24

Розв’язок задачі з Абрамова №139г

Розв’язок задачі з Абрамова №139г

Всі умови | Умова: Дано натуральне число n. Отримати послідовність b1, ..., bn, де при i = 1, 2, ..., n значення bi рівне: (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №139)

Лис23

Розв’язок задачі з Абрамова №136з

Розв’язок задачі з Абрамова №136з

Всі умови | Умова: Дано натуральне число n, дійсні числа a1, ..., an. Обчислити ... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №136)

Лис23

Розв’язок задачі з Абрамова №508а

Розв’язок задачі з Абрамова №508а

Всі умови | Умова: Дано файл F, який містить ті самі відомості про учнів школи, що і в попередній задачі, і додатково відмітки, отримані учнями в останній чверті. З'ясувати, скільки учнів школи не мають відміток нижче чотирьох. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №508)

Лис23

Розв’язок задачі з Абрамова №168

Розв’язок задачі з Абрамова №168

Всі умови | Умова: Дано натуральне число п, дійсні числа a1, ..., (п ≥ 6). отримати... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №168)

Лис23

Розв’язок задачі з Абрамова №11г

Розв’язок задачі з Абрамова №11г

Всі умови | Умова: Дано x, y, z. Обчислити а, b, якщо... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №11)

Лис18

Розв’язок задачі з Абрамова №79

Розв’язок задачі з Абрамова №79

Всі умови | Умова: Обрахувати: (1+sin 0.1)(1+sin 0.2)...(1+sin 10). (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №79)

Лис18

1 2 3 4 21