Використання процедур

Розв’язок задачі з Абрамова №29

Розв’язок задачі з Абрамова №29

Всі умови | Умова: Дано дійсні числа х, у. Не користуючись ніякими операціями, крім множення, додавання і віднімання, обчислити 3x 2 y 2 − 2 xy 2 − 7 x 2 y − 4 y 2 + 15 xy + 2 x 2 − 3x + 10 y + 6. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №29)

Сер20

Розв’язок задачі з Абрамова №812б

Всі умови | Умова: Дано текст, кожен символ якого може бути малою літерою, цифрою або одним із знаків +, -, *. Групою букв будемо називати таку сукупність послідовно розташованих букв, якій безпосередньо не передує і за якою безпосередньо не слід літера. Аналогічно визначимо групу цифр і групу знаків. З'ясувати, чи вірно, що в даному тексті більше груп букв, ніж груп знаків. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №812)

Сер19

Розв’язок задачі з Абрамова №526

Розв’язок задачі з Абрамова №526

Всі умови | Умова: Дано текстовий файл f. Видалити пробіли, що стоять в кінцях його рядків. Результат помістити в файл f1. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №526)

Сер19

Розв’язок задачі з Абрамова №517е

Розв’язок задачі з Абрамова №517е

Всі умови | Умова: Даний файл f, містить відомості про іграшки: вказується назва іграшки (наприклад, лялька, кубики, м'яч, конструктор і т. д.), її вартість в копійках і вікові межі дітей, для яких іграшка призначена (наприклад, для дітей від двох до п'яти років). Отримати такі відомості чи можна підібрати іграшку, яку, крім м'яча, відповідну дитині 3 років, і додатково м'яч так, щоб сумарна вартість іграшок не перевершувала 5 руб.?; (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №517)

Сер18

Розв’язок задачі з Абрамова №515

Розв’язок задачі з Абрамова №515

Всі умови | Умова: Даний файл f, містить відомості по експортованих товарах: вказується найменування товару, країна, яка імпортує товар, і обсяг поставляється партії в штуках. Знайти країни, в які експортується даний товар, і загальний обсяг його експорту. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №515)

Сер17

Розв’язок задачі з Абрамова №507д

Розв’язок задачі з Абрамова №507д

Всі умови | Умова: Відомості про учня складаються з його імені і прізвища та назви класу, в якому він навчається. Дано файл f, що містить відомості про учнів школи. З'ясувати, в яких класах налічується більше 35 учнів. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №507)

Сер16

Розв’язок задачі з Абрамова №496а

Розв’язок задачі з Абрамова №496а

Всі умови | Умова: Дано символьний файл f. Записати в файл g зі збереженням порядку проходження ті символи файлу ф яким в цьому файлі передує літера а. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №496)

Сер15

Розв’язок задачі з Абрамова №490

Розв’язок задачі з Абрамова №490

Всі умови | Умова: Дано файл f, компоненти якого є цілими числами. Число компонент файлу ділиться на 100. Записати у файл g найбільше значення перших ста компонент файла f, потім - наступних ста компонент і т. д. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №490)

Сер15

1 2 3 4 5 6