Використання процедур

Розв’язок задачі з Абрамова №201б

Розв’язок задачі з Абрамова №201б

Всі умови | Умова: Дано натуральне число n, дійсні числа a1, ... , аn. Отримати min (a1, ..., an). (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №201)

Сер22

Розв’язок задачі з Абрамова №184

Розв’язок задачі з Абрамова №184

Всі умови | Умова: Дано цілі числа p, q, a1, ... , A67 (p> q ≥ 0). У послідовності a1, ... , а67 замінити нулями члени, модуль яких при діленні на p дає в залишку q. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №184)

Сер22

Розв’язок задачі з Абрамова №178д

Розв’язок задачі з Абрамова №178д

Всі умови | Умова: Дано натуральні числа n, a1, ... , An. Визначити кількість членів ak послідовності a1, ... , аn що задовольняють умову ... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №178)

Сер22

Розв’язок задачі з Абрамова №106

Розв’язок задачі з Абрамова №106

Всі умови | Умова: Дано дійсні числа a, b, натуральне число n (b > a). Отримати (f1 + ... + f n)h, де... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №106)

Сер21

Розв’язок задачі з Абрамова №102

Розв’язок задачі з Абрамова №102

Всі умови | Умова: Нехай... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №102)

Сер21

Розв’язок задачі з Абрамова №94

Розв’язок задачі з Абрамова №94

Всі умови | Умова: Нехай... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №94)

Сер21

Розв’язок задачі з Абрамова №83a

Розв’язок задачі з Абрамова №83a

Всі умови | Умова: Дано дійсне число а... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №83)

Сер20

Розв’язок задачі з Абрамова №60б

Розв’язок задачі з Абрамова №60б

Всі умови | Умова: Нехай D - заштрихована частина площини (рис. 1, а-3, е) і нехай u визначається за x і y наступним чином (запис (x, y) ∈ D означає, що точка з координатами x, y належить D)... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №60)

Сер20

1 2 3 4 5 6