Використання процедур

Розв’язок задачі з Абрамова №425

Розв’язок задачі з Абрамова №425

Всі умови | Умова: Дано дійсні числа s, t. Отримати... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №425)

Жов11

Розв’язок задачі з Абрамова №424

Розв’язок задачі з Абрамова №424

Всі умови | Умова: Дано дійсні числа s, t. Отримати ... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №424)

Жов11

Розв’язок задачі з Абрамова №463

Розв’язок задачі з Абрамова №463

Всі умови | Умова: Скласти процедуру, результатом роботи якої є символ, заданий при зверненні до процедури, якщо цей символ не є буквою, і відповідна рядкова (мала) буква в іншому випадку. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №463)

Вер05

Розв’язок задачі з Абрамова №428

Розв’язок задачі з Абрамова №428

Всі умови | Умова: Дано дійсні числа a, b. Отримати u = min (a, b), υ = min (ab, a + b), min (u + υ 2, 3.14). (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №428)

Сер27

Розв’язок задачі з Абрамова №374

Розв’язок задачі з Абрамова №374

Всі умови | Умова: Дано натуральне число n. З'ясувати, скільки позитивних елементів містить матриця aij i, j = 1, ..., n, якщо ... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №374)

Сер27

Розв’язок задачі з Абрамова №334

Розв’язок задачі з Абрамова №334

Всі умови | Умова: Вирахувати... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №334)

Сер26

Розв’язок задачі з Абрамова №255

Розв’язок задачі з Абрамова №255

Всі умови | Умова: Дано натуральне число n, символи s1, ..., sn. Отримати перше натуральне число i, для якого кожен із символів si і si +1 збігається з буквою a. Якщо такої пари символів в послідовності s1, ..., sn немає, то відповіддю має бути число 0. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №255)

Сер26

Розв’язок задачі з Абрамова №207

Розв’язок задачі з Абрамова №207

Всі умови | Умова: Дано натуральне число n. Викинути з запису числа n цифри 0 і 5, залишивши колишнім порядок інших цифр. Наприклад, з числа 59015509 повинно вийти 919. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №207)

Сер26

1 2 3 4 6