Розгалуження

Розв’язок задачі з Абрамова №53

Розв’язок задачі з Абрамова №53

Всі умови | Умова: Дано дійсні числа a, b, c, d, e, f, g, h. Відомо, що точки (e, f) і (g, h) різні. Відомо також, що точки (a, b) і (c, d) не лежать на прямій l, що проходить через точки (e, f) і (g, h). Пряма l розбиває координатну площину на дві півплощини. З'ясувати, чи вірно, що точки (a, b) і (c, d) належать одній і тій же півплощині *). *) У цьому завданні, як і в ряді наступних завдань, треба скористатися тим, що рівнянням прямої, що проходить через дві різні точки (e, f) і (g, h), є рівняння (x - e) (h - f) - (y - f) (g - e) = 0. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №53)

Сер28

Розв’язок задачі з Абрамова №60б

Розв’язок задачі з Абрамова №60б

Всі умови | Умова: Нехай D - заштрихована частина площини (рис. 1, а-3, е) і нехай u визначається за x і y наступним чином (запис (x, y) ∈ D означає, що точка з координатами x, y належить D)... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №60)

Сер20

1 2 3 4