Розгалуження

Розв’язок задачі з Абрамова №44

Розв’язок задачі з Абрамова №44

Всі умови | Умова: Якщо сума трьох попарно різних дійсних чисел x, y, z менше одиниці, то найменше із цих чисел замінити півсумою двох інших, в іншому випадку замінити менше з х і у півсумою двох інших значень. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №44)

Січ25

Розв’язок задачі з Абрамова №42

Розв’язок задачі з Абрамова №42

Всі умови | Умова: Дано дійсні числа x, y (x ≠ y). Менше з цих двох чисел замінити їх півсумою, а більше - їх подвоєним добутком. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №42)

Січ25

Розв’язок задачі з Абрамова №40

Розв’язок задачі з Абрамова №40

Всі умови | Умова: Дано два дійсних числа. Замінити перше число нулем, якщо воно менше або дорівнює другому, і залишити числа без зміни в іншому випадку. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №40)

Січ25

Розв’язок задачі з Абрамова №37

Розв’язок задачі з Абрамова №37

Всі умови | Умова: Дано дійсні числа a, b, c. Подвоїти ці числа, якщо a ≥ b ≥ c, і замінити їх абсолютним значенням, якщо це не так. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №37)

Січ24

Розв’язок задачі з Абрамова №36

Розв’язок задачі з Абрамова №36

Всі умови | Умова: Дано дійсні числа a, b, c. перевірити,чи виконуються нерівності a < b < c. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №36)

Січ24

Розв’язок задачі з Абрамова №35

Розв’язок задачі з Абрамова №35

Всі умови | Умова: Дано дійсні числа x, y, z. обчислити: (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №35)

Січ24

Розв’язок задачі з Абрамова №34

Розв’язок задачі з Абрамова №34

Всі умови | Умова: Дано дійсні числа х, у, z. Отримати: max(x, y, z) та mix(x, y, z). (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №34)

Гру16

Розв’язок задачі з Абрамова №33

Розв’язок задачі з Абрамова №33

Всі умови | Умова: Дано дійсні числа х, у. Отримати: max(x, y) та mix(x, y). (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №33)

Гру16

1 2 3 4