Основні приклади програмування

Розв’язок задачі з Абрамова №508а

Розв’язок задачі з Абрамова №508а

Всі умови | Умова: Дано файл F, який містить ті самі відомості про учнів школи, що і в попередній задачі, і додатково відмітки, отримані учнями в останній чверті. З'ясувати, скільки учнів школи не мають відміток нижче чотирьох. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №508)

Лис23

Розв’язок задачі з Абрамова №168

Розв’язок задачі з Абрамова №168

Всі умови | Умова: Дано натуральне число п, дійсні числа a1, ..., (п ≥ 6). отримати... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №168)

Лис23

Розв’язок задачі з Абрамова №11г

Розв’язок задачі з Абрамова №11г

Всі умови | Умова: Дано x, y, z. Обчислити а, b, якщо... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №11)

Лис18

Розв’язок задачі з Абрамова №79

Розв’язок задачі з Абрамова №79

Всі умови | Умова: Обрахувати: (1+sin 0.1)(1+sin 0.2)...(1+sin 10). (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №79)

Лис18

Розв’язок задачі з Абрамова №317

Розв’язок задачі з Абрамова №317

Всі умови | Умова: Дано дійсні числа a1, ..., a10. Обчислити a1 + a2^2 + ... + a10^10 (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №317)

Лис17

Розв’язок задачі з Абрамова №251

Розв’язок задачі з Абрамова №251

Всі умови | Умова: Дано натуральне число n, символи s1, ..., sn. підрахувати, скільки разів серед даних символів зустрічається буква x. (Строковий варіант: дана рядок символів; підрахувати, кільки разів серед символів рядка зустрічається буква x.) (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №251)

Лис17

Розв’язок задачі з Абрамова №178а

Розв’язок задачі з Абрамова №178а

Всі умови | Умова: Дано натуральні числа n, a1, ... , an. Визначити кількість членів ak послідовності a1, ... , an, що є непарними числами. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №178)

Лис17

Розв’язок задачі з Абрамова №58в

Розв’язок задачі з Абрамова №58в

Всі умови | Умова: Дано дійсне число a. Функція f(x), графіки якої представлений на мал. 1, a - 1, г, обчислити f(a). (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №58)

Лис17

1 2 3 4 5 22