Розв’язок задачі з Абрамова №336б

Розв’язок задачі з Абрамова №336б

Всі умови | Умова: Дано натуральне число n, дійсне число x. обчислити: (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №336)

Лис04

Розв’язок задачі з Абрамова №179б

Розв’язок задачі з Абрамова №179б

Всі умови | Умова: Дано натуральні числа n, q1, ... , qn. Знайти ті члени qi послідовності q1, ... , Qn, які при діленні на 7 дають залишок 1, 2 або 5. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №179)

Лис02

Розв’язок задачі з Абрамова №15

Розв’язок задачі з Абрамова №15

Всі умови | Умова: Дано гіпотенузу і катет прямокутного трикутника. Знайти другий катет і радіус вписаного кола. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №15)

Лис02

Розв’язок задачі з Абрамова №242

Розв’язок задачі з Абрамова №242

Всі умови | Умова: Дано натуральне число n. Обрахувати суму. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №242)

Лис01

Розв’язок задачі з Абрамова №156б

Розв’язок задачі з Абрамова №156б

Всі умови | Умова: Дано натуральне число n, дійсні числа x1, K, xn (n ≥ 3). Обчислити: (x1 + x2 + x3) x2 + (x2 + x3 + x4) x3 + ... + (xn-2 + xn-1 + xn) xn-1. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №156)

Жов31

Розв’язок задачі з Абрамова №104

Розв’язок задачі з Абрамова №104

Всі умови | Умова: Дано дійсне число a > 0. Послідовність x0, x1, ... утворена за законом ... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №104)

Жов28

Розв’язок задачі з Абрамова №379в

Розв’язок задачі з Абрамова №379в

Всі умови | Умова: Дана дійсна матриця розміру m × n. визначити числа b1, ..., bm, рівні відповідно найменшим значенням елементів рядків. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №379)

Жов23

Розв’язок задачі з Абрамова №697

Всі умови | Умова: Дано матриці А і В розміру k × m і m × l відповідно. Знайти добуток двої матриць А*В. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №697)

Жов16

1 3 4 5 6 7 24