Розв’язок задачі з Абрамова №10

Розв’язок задачі з Абрамова №10

Всі умови | Умова: Визначити час падіння каменя на поверхню землі з висоти h. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №10)

Сер13

Розв’язок задачі з Абрамова №9

Розв’язок задачі з Абрамова №9

Всі умови | Умова: Три опори R1, R2, R3 з'єднані паралельно. Знайти опір з'єднання. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №9)

Сер13

Розв’язок задачі з Абрамова №8

Розв’язок задачі з Абрамова №8

Всі умови | Умова: Визначити периметр правильного n-кутника, описаного навколо кола радіусу r. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №8)

Сер12

Розв’язок задачі з Абрамова №7

Розв’язок задачі з Абрамова №7

Всі умови | Умова: Змішано v1 літрів води температури t1 з v2 літрами води температури t 2. Знайти об'єм і температуру утвореної суміші. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №7)

Сер11

Розв’язок задачі з Абрамова №6

Розв’язок задачі з Абрамова №6

Всі умови | Умова: Дано катети прямокутного трикутника. Знайти його гіпотенузу та площу. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №6)

Сер11

Розв’язок задачі з Абрамова №5

Розв’язок задачі з Абрамова №5

Всі умови | Умова: Дано два дійсних числа. Знайти середнє арифметичне цих чисел і середнє геометричне їх модулів. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №5)

Сер10

Розв’язок задачі з Абрамова №4

Розв’язок задачі з Абрамова №4

Всі умови | Умова: Дано два дійсних додатніх числа. Знайти середнє арифметичне і середнє геометричне цих чисел. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №4)

Сер10

Розв’язок задачі з Абрамова №3

Розв’язок задачі з Абрамова №3

Всі умови | Умова: Дана довжина ребра куба. Знайти об'єм куба і площу його бічної поверхні. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №3)

Сер10

1 21 22 23 24