Задачі на Pascal

Розв’язок задачі з Абрамова №515

Розв’язок задачі з Абрамова №515

Всі умови | Умова: Даний файл f, містить відомості по експортованих товарах: вказується найменування товару, країна, яка імпортує товар, і обсяг поставляється партії в штуках. Знайти країни, в які експортується даний товар, і загальний обсяг його експорту. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №515)

Сер17

Розв’язок задачі з Абрамова №507д

Розв’язок задачі з Абрамова №507д

Всі умови | Умова: Відомості про учня складаються з його імені і прізвища та назви класу, в якому він навчається. Дано файл f, що містить відомості про учнів школи. З'ясувати, в яких класах налічується більше 35 учнів. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №507)

Сер16

Розв’язок задачі з Абрамова №496а

Розв’язок задачі з Абрамова №496а

Всі умови | Умова: Дано символьний файл f. Записати в файл g зі збереженням порядку проходження ті символи файлу ф яким в цьому файлі передує літера а. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №496)

Сер15

Розв’язок задачі з Абрамова №490

Розв’язок задачі з Абрамова №490

Всі умови | Умова: Дано файл f, компоненти якого є цілими числами. Число компонент файлу ділиться на 100. Записати у файл g найбільше значення перших ста компонент файла f, потім - наступних ста компонент і т. д. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №490)

Сер15

Розв’язок задачі з Абрамова №480a

Розв’язок задачі з Абрамова №480a

Всі умови | Умова: Дано файл, компоненти якого є цілими числами. Отримати у файлі g всі компоненти файла f які є парними числами. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №480)

Сер15

Розв’язок задачі з Абрамова №12

Розв’язок задачі з Абрамова №12

Всі умови | Умова: Дана сторона рівностороннього трикутника. Pнайти площа цього трикутника. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №12)

Сер13

Розв’язок задачі з Абрамова №10

Розв’язок задачі з Абрамова №10

Всі умови | Умова: Визначити час падіння каменя на поверхню землі з висоти h. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №10)

Сер13

Розв’язок задачі з Абрамова №9

Розв’язок задачі з Абрамова №9

Всі умови | Умова: Три опори R1, R2, R3 з'єднані паралельно. Знайти опір з'єднання. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №9)

Сер13

1 18 19 20 21