Задачі на Pascal

Розв’язок задачі з Абрамова №102

Розв’язок задачі з Абрамова №102

Всі умови | Умова: Нехай... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №102)

Сер21

Розв’язок задачі з Абрамова №94

Розв’язок задачі з Абрамова №94

Всі умови | Умова: Нехай... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №94)

Сер21

Розв’язок задачі з Абрамова №83a

Розв’язок задачі з Абрамова №83a

Всі умови | Умова: Дано дійсне число а... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №83)

Сер20

Розв’язок задачі з Абрамова №60б

Розв’язок задачі з Абрамова №60б

Всі умови | Умова: Нехай D - заштрихована частина площини (рис. 1, а-3, е) і нехай u визначається за x і y наступним чином (запис (x, y) ∈ D означає, що точка з координатами x, y належить D)... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №60)

Сер20

Розв’язок задачі з Абрамова №29

Розв’язок задачі з Абрамова №29

Всі умови | Умова: Дано дійсні числа х, у. Не користуючись ніякими операціями, крім множення, додавання і віднімання, обчислити 3x 2 y 2 − 2 xy 2 − 7 x 2 y − 4 y 2 + 15 xy + 2 x 2 − 3x + 10 y + 6. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №29)

Сер20

Розв’язок задачі з Абрамова №812б

Всі умови | Умова: Дано текст, кожен символ якого може бути малою літерою, цифрою або одним із знаків +, -, *. Групою букв будемо називати таку сукупність послідовно розташованих букв, якій безпосередньо не передує і за якою безпосередньо не слід літера. Аналогічно визначимо групу цифр і групу знаків. З'ясувати, чи вірно, що в даному тексті більше груп букв, ніж груп знаків. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №812)

Сер19

Розв’язок задачі з Абрамова №526

Розв’язок задачі з Абрамова №526

Всі умови | Умова: Дано текстовий файл f. Видалити пробіли, що стоять в кінцях його рядків. Результат помістити в файл f1. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №526)

Сер19

Розв’язок задачі з Абрамова №517е

Розв’язок задачі з Абрамова №517е

Всі умови | Умова: Даний файл f, містить відомості про іграшки: вказується назва іграшки (наприклад, лялька, кубики, м'яч, конструктор і т. д.), її вартість в копійках і вікові межі дітей, для яких іграшка призначена (наприклад, для дітей від двох до п'яти років). Отримати такі відомості чи можна підібрати іграшку, яку, крім м'яча, відповідну дитині 3 років, і додатково м'яч так, щоб сумарна вартість іграшок не перевершувала 5 руб.?; (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №517)

Сер18

1 17 18 19 20 21