Вкладені цикли

Розв’язок задачі з Абрамова №387

Розв’язок задачі з Абрамова №387

Всі умови | Умова: Дано натуральне число n, дійсна квадратна матриця порядку n, дійсні a1,..., аn+5. Eлементи послідовності a1,..., аn+5 домножити на 10, якщо найбільний елемент матриці (в припущенням, що такий елемент єдиний) знаходиться на головній діагоналі, і на 0.5 в іншому випадку. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №387)

Січ16

Не те що завжди

Россияне, здравствуйте, ваше правительство и телевидения нас обманывает. В Украине власть не захвачена бандеравцами-фашистами! В Украине не било государственого переворота. Украинский народ с трудом отстранил от власти приступника Януковича. Ситуация уже нормализовалась, но Путин начал розигревать сетуацию в Украине с целю разколоть ее. Нам здесь не нужно помощи русских войск. Нет угрози жизни русскоязичним граждан! Половина майдану - есть те самие русскоязични. Майдан - ето не проплачаний западом шабаш, ето собрание свободних людей, которие не хотели прогибатса под приступную власть. В Украине не орудуют банди бандеровцев-фашистов! Есть много провокаторов каторих показуют как майдановцев, бандеровцем и тому подобних. Путин хотит залить Украину в крови! Не верте своему телевиденю вас зомбируют! Спасибо. Извените за плохой руский.

Січ21

Розв’язок задачі з Абрамова №327

Розв’язок задачі з Абрамова №327

Всі умови | Умова: Дано натуральні числа a, b (a ≤ b). Отримати всі прості числа p, що задовольняють нерівностям a ≤ p ≤ b. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №327)

Лис24

Розв’язок задачі з Абрамова №317

Розв’язок задачі з Абрамова №317

Всі умови | Умова: Дано дійсні числа a1, ..., a10. Обчислити a1 + a2^2 + ... + a10^10 (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №317)

Лис17

Розв’язок задачі з Абрамова №335а

Розв’язок задачі з Абрамова №335а

Всі умови | Умова: Дано натуральне число n. Обрахувати... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №335)

Лис15

Розв’язок задачі з Абрамова №366.2

Розв’язок задачі з Абрамова №366.2

Всі умови | Умова: Дано символи a1, ..., a10, натуральне число n, символи s1, ..., sn. Як і в попередній задачі, будемо розглядати слова, що входять до послідовності s1, ..., sn, як і раніше вважаючи, що кількість символів в кожному слові не більше 15. будемо також вважати, що серед символів a1, ..., a10 немає пробілів, і тому послідовність a1, ..., a10 можна розглядатися як одне слово. У словах можуть зустрітися помилка - замінена одна літера. Потрібно знайти в s1, ..., sn всі слова, з яких могло б вийти a1, ..., a10 в результаті однієї помилки. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №366)

Лис04

Розв’язок задачі з Абрамова №336б

Розв’язок задачі з Абрамова №336б

Всі умови | Умова: Дано натуральне число n, дійсне число x. обчислити: (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №336)

Лис04

Розв’язок задачі з Абрамова №330

Розв’язок задачі з Абрамова №330

Всі умови | Умова: Натуральне число називається досконалим, якщо воно дорівнює сумі всіх своїх дільників, за винятком себе самого. число 6 - досконале, так як 6 = 1 +2 +3. Число 8 - не досконале, так як 8 ≠ 1 +2 +4. Дано натуральне число n. Отримати всі досконалі числа,менші n. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №330)

Тра29

1 2