Використання процедур

Розв’язок задачі з Абрамова №4

Розв’язок задачі з Абрамова №4

Всі умови | Умова: Дано два дійсних додатніх числа. Знайти середнє арифметичне і середнє геометричне цих чисел. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №4)

Сер10

Розв’язок задачі з Абрамова №3

Розв’язок задачі з Абрамова №3

Всі умови | Умова: Дана довжина ребра куба. Знайти об'єм куба і площу його бічної поверхні. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №3)

Сер10

Розв’язок задачі з Абрамова №2

Розв’язок задачі з Абрамова №2

Всі умови | Умова: Дано дійсні числа x і y. Отримати... (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №2)

Сер05

Розв’язок задачі з Абрамова №1

Розв’язок задачі з Абрамова №1

Всі умови | Умова: Дано два дійсних числа a і b. Отримати їх суму, різниця і добуток. (С.А. Абрамов, Г.Г. Гнездилова,Е.Н. Капустина, М.И. Селюн. Задачи по программированию. - Вологда, 2000. - №1)

Сер05

1 4 5 6